Voorbeeld Nutrilab Certificate of Analysis - Next Valley

Certificaat van Analyse

Wat is een Certificaat van Analyse?

Een Certificaat van Analyse kan soms COA, een CofA, een certificaat van overeenstemming of een certificaat van conformiteit worden genoemd. Het is een document dat bevestigt dat een product dat wordt geleverd voldoet aan de specificaties van de ontvanger.

De inhoud van een Certificaat van Analyse verschilt per branche en productcategorie. Hieronder bespreken de inhoud van een COA die algemeen aanvaard is voor de grondstoffen die in Next Valley producten worden verwerkt.

Waarom is een Certificaat van Analyse nodig?

Next Valley moet, net als andere bedrijven die voedingsmiddelen maken, zorgen dat hun producten veilig en betrouwbaar zijn. De regels voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn voor alle landen van de Europese Unie (EU) gelijk. Deze regels staan in de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) of General Food Law. Namens de overheid houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder meer toezicht op veilige voedselproductie en -verkoop. Dat doet de NVWA bij producenten, handelaren en horeca. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de productie van veilige en betrouwbare voedingsmiddelen. Bedrijven die met voedsel omgaan, moeten dat op een veilige en hygiënische manier doen. Met een voedselveiligheidsplan brengt een bedrijf in kaart wat er mis kan gaan en hoe fouten kunnen worden voorkomen.

Onderdeel van het Next Valley voedselveiligheidsplan is controleren van de aangeleverde grondstoffen. Er wordt gecontroleerd of de geleverde stof, de grondstof is die besteld is en dat deze niet vervuild is met andere stoffen.

Ga naar de shop

Wat wordt er aangeleverd door de grondstof leverancier?

De eerste stap is de controle van de door de leveranciers geleverde Certificaat van Analyse. Hieronder is een gedeelte van een COA die aan Next Valley is geleverd bij een batch van Magnesium Citrate Anhydrous.

Voorbeeld Certificate of Analysis - Next Valley

In deze leveranciers Certificaat van Analyse is naast de benaming van de grondstof, de bestelde hoeveelheid benoemd. Daarnaast vindt je uit welke batch deze levering komt, wanneer deze is geproduceerd en tot wanneer deze batch houdbaar is.

Er wordt een beschrijving gemaakt over de grondstof, hoe ziet het eruit, structuur en hoe gedraagt de stof zich in andere oplossingen. Vervolgens worden verschillende items/ testen opgesplitst in 2 kolommen. De eerste kolom toont hoe een specifieke test binnen een standaard moet vallen en in de 2e kolom de daadwerkelijke waarde van de test.

Uit eindelijk wordt deze COA ondertekend door de laborant die de test heeft gedaan. Vaak is dit een laborant van de leverancier zelf.

Wat is de rol van het onafhankelijk laboratorium Nutrilab?

In het voedselveiligheidsplan van Next Valley wordt een Certificaat van Analyse aangeleverd door de leverancier aangemerkt als Hazard (hoog risico) en moet beschouwd worden als een Critical Control Point. Dit kritische beheerspunt, zoals beschreven in HACCP, kan een risico zijn omdat Next Valley geen toezicht heeft gehad op de uitvoering van de analyse. Bij leveranciers binnen de Europese Unie (EU) moeten deze leveranciers aan dezelfde wet- en regelgeving voldoen van de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) of General Food Law. Bij leveranciers buiten de Europese Unie kunnen wet- en regelgeving ten aanzien van voedselveiligheid en voedselkwaliteit anders zijn.

Bij analyses die zijn opgesteld door leveranciers buiten de Europese Unie laat Next Valley per ontvangen batch een Certificaat van Analyse opstellen door een onafhankelijk Europese erkend laboratorium, Nutrilab. Zo heeft Next Valley toezicht op de analyses en worden deze uitgevoerd volgens wet- en regelgeving van de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) of General Food Law van de Europese Unie.

Het in Nederland gevestigde laboratorium van Nutrilab analyseert de grondstoffen op vervuiling en op voedselfraude (is de geleverde grondstof ook echt de stof is die Next Valley verwacht dat het is).

Onderstaande afbeelding is een gedeelte van de analyse voor Gamma Amino Butyric Acid (GABA) uitvoert door Nutrilab.

Voorbeeld Nutrilab Certificate of Analysis - Next Valley

Hoe voorkomt Next Valley voedselfraude?

Naast algemene informatie over de aangeleverd grondstof kan je onder het kopje ‘Near Infra Red’ de uitkomst vinden die bepaald of de stof daadwerkelijk de stof is die we aanbieden voor analyse.

De Near Infrared Spectroscopy of NIR is een methode van testen waarbij een spectrum van de stof wordt bepaald. Ieder stof heeft een uniek spectrum en is als een vingerafdruk waarmee bepaald kan worden of de geteste stof overeenkomt met een stof in de NIR database van Nutrilab (of van hun partners). Special voor de stoffen die verwerkt worden in Next Valley producten heeft Next Valley samen met Nutrilab een NIR database opgezet. Hierdoor kunnen de geleverde grondstoffen getest kunnen worden met de informatie uit deze database.

In bovenstaande voorbeeld zie je dat de batch getest wordt tegen de database spectrum ‘Y-Aminobutric Acid’ (item regel 5702), de geleverde stof komt overheen met de database (item regel 5701 ‘conform’). Hierdoor kunnen we met zekerheid bepalen dat we dat werkelijk Gamma Amino Butyric Acid (GABA) hebben ontvangen. Op dit punt is de leverancier betrouwbaar gebleken.

Ga naar de shop

Hoe wordt er gecontroleerd op vervuiling van grondstof?

In de COA van Nutrilab vind je onder ‘Metals and Minerals’ de analyse naar vervuiling van de geleverde grondstof.

In de Europese Unie zijn voor kwik, cadmium, lood, arseen en tin maximum toegelaten gehalten vastgesteld. Deze waarden zijn vastgelegd in de Europese verordening nr. 1881/2006.

De volgende limieten voor zware metalen gelden in voedingssupplementen:

Kwik (Mecury)  – 0,1 mg/kg (aanpassing in de Europese verordening nr. 629/2008)

Cadmium – 1,0 mg/kg (aanpassing in de Europese verordening nr. 488/2014)

Lood (Lead) – 3,0 mg/kg (aanpassing in de Europese verordening nr. 629/2008)

Arseen (Arsenic) is zo giftig dat er geen toelaatbare inname vastgesteld kan worden. De belasting met arseen moet zo laag mogelijk zijn.

Hoewel tin niet erg giftig is, kan een hoge dosis wel de maag irriteren. Daarom is er in de EU voor voedingsmiddelen in blik een maximumgehalte aan tin vastgesteld. Omdat de grondstoffen niet zijn verpakt in blik wordt deze analyse niet gevoerd.

De resultaten van de analyse naar de vervuiling geven in bovenstaand voorbeeld waardes weer die 10 tot 150 keer lager zijn dan de toegestane waardes.

Wat is een Certificaat van Analyse niet?

Een COA is geen analyse naar de werking van de grondstof. Er wordt in een Certificaat van Analyse geen onderzoek gedaan naar gezondheidsclaims.

Volgens wet en regelgeving mogen geen claims gemaakt worden op de verschillende werkingen zolang externe onderzoeken naar de grondstoffen niet door de officiële instanties worden onderkent.

Ga naar de shop

Ondanks meerdere onderzoeken naar noötropica kan en mag er geen gezondheidsclaim op de werking en eigenschappen van de producten worden gemaakt. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen!